VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Ansvarsfriskrivning
Royalspel.se finns en stor uppsättning av spel som du kan spela gratis. För att minska risken att vi bryter mot upphovsrätten med våra spel så har vi vidtagit ett antal åtgärder. Alla som har intresse av upphovsrätten till de spel vi har med här informeras härmed genom denna ansvarsfriskrivning.
Många spel får läggas ut på hemsidor utan några som helst villkor. Dessutom finns det spel där upphovsrätten är okänd eller där man inte (längre) kan få information om upphovsrätten efter att spelet lagts ut allmänt på Internet.

Om det ställs vissa villkor för ett spel så uppfyller vi dessa här, i den utsträckning vi själva kan bedöma detta.
Lagstiftningen kring Internetformgivning och -tillämpningar förändras hela tiden, och därför är det inte alltid helt tydligt vad som är tillåtet eller förbjudet. Om vi, trots vår noggranna hantering och våra goda avsikter, skulle skada en upphovsrättsinnehavares intressen så ber vi dem att ta kontakt med oss. Om det behövs så tar vi snarast möjligt bort de aktuella spelen från Royalspel.se.

Inga rättigheter kan härledas av informationen på denna hemsida. Redaktionen frånsäger sig allt ansvar för skada som skulle ha lidits till följd av felaktigheter i (föråldrad) information som är tillgänglig via denna hemsida. Ägarna och skaparna bakom denna hemsida frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som uppstått genom innehållet på denna hemsida.

Om du är spelutvecklare och önskar få ditt spel borttaget från vår webbplats är du välkommen att kontakta oss

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Ansvarsfriskrivning, 5.0 out of 5 based on 1 rating

fler kategorier :
|